Bi radi ustanovili društvo, pa ne veste, kje začeti in kaj vse za ustanovitev društva potrebujete? Berite naprej, podali vam bomo nekaj koristnih informacij. Najprej pa razčistimo, da je društvo v prvi vrsti prostovoljna in nepridobitna organizacija, torej ni namenjeno temu, da boste z njim nekaj zaslužili. Ustanovitev društva navadno zraste iz potrebe ali ideje, da bi s preostalimi posamezniki uresničili kakšne skupne interese, pa naj bodo to dobrodelnost, kakršna koli pomoč ali dejavnost, ki vse te posameznike veseli. Vsako društvo ima neke svoje cilje in naloge, saj verjetno ste že vsi slišali za gasilska društva, pa na primer društva podeželskih žena, obstajajo tudi društva novinarjev, tajnic in vsega mogočega. Društva lahko nastanejo v vseh dejavnostih, tako da ste lahko prepričani, da ga lahko ustanovite tudi vi, ne glede na to, kakšne ljudi bo združevalo.

Ustanovitev društva

Ustanovitev društva se začne tako, da se zbere neka skupina (ne samo nek posameznik), ki tudi hoče delovati kot skupina, v kateri bo vsak prispeval svoj delež. Društvo mora delovati nepridobitno, imeti mora svoj naziv in tudi cilje, kako bo prišlo do nekih sredstev. Navadno do tega pride s članarino, lahko pa tudi prek različnih razpisov, v kolikor se izkaže, da je društvo za nekaj koristno. V društvu ni treba, da je kdo zaposlen. In še minimalni pogoji za ustanovitev društva? Društvo lahko sestavijo najmanj trije polnoletni ljudje, od katerih bo eden zastopnik. Določiti je treba njegovo ime in pa sedež. Društvo ima svoj statut, v katerem so zapisani cilji in dejavnosti društva. Tu torej opredelitev, zakaj je bila ustanovitev društva sploh potrebna, torej namen ustanovitve, seveda pa tudi cilje in podatke o tem, kaj želite s tem društvom doseči v prihodnosti. Izpolniti pa je treba tudi vlogo za registracijo, ki jo potem oddate na upravni enoti. Tu potrebujete zapisnik ustanovnega zbora, kjer ste se torej odločili za ustanovitev društva, pa seveda sam statut društva in seznam s podatki ustanoviteljev. Za registracijo boste morali nekaj malega plačati.

Ko je ustanovitev društva za vami, lahko začnete s svojo dejavnostjo, pridobivati nove člane, organizirati kakšne dogodke, seveda pa boste za svoje delovanje potrebovali tudi bančni račun. Povežete se lahko z drugimi društvi in če vse poteka tako, kot tudi mora, lahko vaše društvo po določenem času dobi status društva v javnem interesu. Ta status društvu podeli ministrstvo.