Revizija – pot do uspešnega podjetja

Notranja revizija se izvaja na sledečih področjih: e-poslovanje in e-arhiviranje, kadrovsko področje, interni akti, javna naročila, varstvo osebnih podatkov, postopki pri pripravi zaključnega računa, proračuni občin, prihodki in upravljanje s terjatvami, itd. Revizija je vrsta pregleda poslovanja organizacij, podjetij oziroma katerihkoli proračunskih uporabnikov, za namen ugotavljanja skladnosti poslovanja s predpisi …