Revizija – pot do uspešnega podjetja

Notranja revizija se izvaja na sledečih področjih: e-poslovanje in e-arhiviranje, kadrovsko področje, interni akti, javna naročila, varstvo osebnih podatkov, postopki pri pripravi zaključnega računa, proračuni občin, prihodki in upravljanje s terjatvami, itd. Revizija je vrsta pregleda poslovanja organizacij, podjetij oziroma katerihkoli proračunskih uporabnikov, za namen ugotavljanja skladnosti poslovanja s predpisi …

kartuše Canon

Menjava kartuše Canon

Danes predstavljajo Canon kartuše osnovni del vsakega laserskega tiskalnika, kopirnega stroja oziroma laserskega faksa. Vsaka kartuša vsebuje določene komponente za postopek tiskanja. Določene kartuše Canon so sestavljene iz finega praška, ki je običajno črne barve in se nanese na papir. Danes predstavlja Canon enega izmed največjih ponudnikov tiskalnikov, kopirnih naprav …